Skip to main content

בדיקות שמיעה מבוגרים

בדיקת שמיעה מקיפה כוללת מספר סוגי  בדיקות :

בדיקת ספי שמיעה לצלילי טונים טהורים

בדיקת השמיעה הסטנדרטית והנפוצה ביותר היא בדיקת סף השמיעה לצלילי טונים טהורים, בדיקה המודדת את סף ההולכה בכל אוזן בנפרד עבור 8 תדרים שונים בין 250 הרץ ל 8000 הרץ.

ייחודי  במכון : בדיקת ספי תדירויות-על, עד 20kHz  .

הבדיקה מתבצעת באמצעות אוזניות המחוברות לאודיומטר ומתקיימת בחדר אטום על מנת לנטרל רעשי רקע. תוצאת הבדיקה היא גרף אודיוגרמה המשקף את סף השמיעה של הנבדק.

מהלך הבדיקה: תחילה הנבדק מתבקש לשים אוזניות, לאחר מכן מושמעים מספר צלילים בתדירויות ובעוצמות שונות .הנבדק מתבקש לסמן לקלינאי התקשורת באמצעות הרמת יד או באמצעות לחיצה על כפתור בכל פעם ששמע את הצליל . בדיקת שמיעה באמצעות אוזניות אלו בודקת שמיעה באמצעות הולכת-אוויר (air-conduction). ייתכן כי לאחר מכן הבדיקה תתבצע פעם נוספת באמצעות אוזניות המוצמדות לעצם (שמיעה באמצעות הולכת-עצם (bone-conduction)).

לפירוט על אופן השמיעה לחץ כאן קרא עוד ... 

בדיקות שמיעת דיבור והבנתו:

ישנן שתי בדיקות נוספות אותן נבצע בבדיקת שמיעה מקיפה אשר בודקות את סף השמיעה בעת השמעת מילים והבנת הדיבור : (SRT) speech reception threshold  ודיסקרימינציה:

בבדיקות אלו הנבדק שומע מילים בודדות ומתבקש לחזור על מילים אלו מיד לאחר ההשמעה של כל מילה.

בבדיקת  SRT  מושמעות לנבדק  מילים דו-הברתיות בעוצמות שונות אשר נחלשות בהדרגה.

בבדיקת הדיסקרימינציה מושמעות לנבדק מילים חד-הברתיות בעוצמה נוחה לשמיעה.

בנוסף לבדיקות אלו , כאשר יש צורך באבחון מעמיק יותר נבצע בדיקות נוספות:

בדיקת שמיעה ברעש

בדיקה זו תתבצע לנבדקים בעלי תוצאות תקינות בבדיקות הקודמות אשר מעידים כי קיים קושי בהבנת דיבור בשיחה עם מספר משתתפים או/ו בסביבה רועשת.

בדיקת אבחנה מילולית ברעש

מבדק מילים ברעש (WIN) הוא מבדק בו מושמעות מילים חד-הברתיות ביחסי אות לרעש שונים (רעש מיסוך בדרך-כלל רעש של ספקטרום הדיבור). מבדק ה-WIN יעריך את יכולתו של אדם להבין דיבור ברקע רועש. בניגוד לבדיקת דיסקרימינציה רגילה , בדיקת WIN עשויה לספק בדיקה פונקציונלית יותר של שמיעתו של אדם בסביבה דומה יותר למציאות.

ייחודי למכון :

בדיקת שמיעה ברעש (HINT)

בדיקה בה נמדדת ומשוואת יכולתו של האדם לשמוע ולהבין דיבור על רקע רעש המגיע מכיוונים שונים. בבדיקה זו הנבדק מתבקש לחזור על המשפטים המושמעים לו, הן בסביבה שקטה והן בהינתן רעש מתחרה המוצג מכיוונים שונים. המשפטים מושמעים בארבעה מצבים שונים: (1) משפטים ללא רעש מתחרה, (2) משפטים עם רעש מתחרה המוצגים ישירות מול המטופל, (3) משפטים עם רעש מתחרה המושמע ב-90 מעלות מימין למטופל ו- (4) משפטים עם רעש מתחרה המושמע ב-90 מעלות משמאל למטופל. הבדיקה מודדת את יחס האות לרעש ומייצגת עד כמה המשפטים צריכים להיות חזקים יותר מהרעש כדי שהמטופל יוכל לחזור עליהם בצורה נכונה.

מבדק חרוזים – MRT

מבדק החריזה המתוקן (MRT) מוגדר בתקן הלאומי האמריקאי ANSI S3.2 לשיטות למדידת האינטליגנציה של מערכות דיבור על פני תקשורת. עדיין אין מבדק תקני בעברית ולכן במכונינו המבדק הוא באנגלית בלבד. המבחן מורכב מ -50 סטים של שש מילים חד-הברתיות הנבדלות בעיצור הראשוני או הסופי בלבד (למשל, tot, got, pot, hot, lot או ray, raze, rate, rave, rake, race). משמיעים לנבדק את המשפט "תסמן את המילה" ולאחריה מילה אחת נבחרת מהסטים. שש המילים המרכיבות את הסט מוצגות בפני הנבדק והוא מתבקש לבחור את המילה ששמע

בדיקות שמיעה מבוגרים

לקבלת מידע נוסף השאירו את פרטיכם: