Skip to main content

סינון שמיעה לתינוקות

מטרת בדיקות סינון השמיעה בקרב תינוקות היא לאתר לקות שמיעה, במידה וקיימת, מוקדם ככל הניתן. ישנה חשיבות רבה לאיתור וזיהוי תינוקות עם לקות שמיעה לצורך התחלת טיפול ושיקום, שכן, החודשים הראשונים בחייו של התינוק חשובים לצורך התפתחות השפה והדיבור.

ישנן מספר בדיקות המאפשרות לבצע סינון שמיעה לתינוקות:

-  תגובות אוטו-אקוסטיות מעוררות (EOAE): הבדיקה מתבצעת באמצעות אוזנייה זעירה המוכנסת לאוזנו של התינוק. דרך האוזייה התינוק ישמע צלילים, ומיקרופון הנמצא באוזנייה מתעד את התגובות האוטו-אקוסטיות של האוזן בתגובה לצלילים. בדיקה זו אינה כואבת, מתבצעת בזמן שהתינוק ישן ולרוב עורכת מספר דקות בלבד.

 

- יישום פוטנציאלים מעוררים מעצב השמע וגזע המוח (ABR): בדיקה זו מודדת את פעילות המוח בתגובה לצלילים. הבדיקה מתבצעת באמצעות אוזנייה זעירה באוזן התינוק אשר דרכה מושמעים צלילי נקישה ובאמצעות אלקטרודות דקות המוצמדות לראשו של התינוק. בדיקה זו אינה כואבת, מתבצעת בזמן שהתינוק ישן ולרוב עורכת מספר דקות בלבד.

 
שיטות סינון שמיעה לתינוקות

לקבלת מידע נוסף השאירו את פרטיכם: