Skip to main content

בדיקות שמיעה לתינוקות

בדיקת שמיעה לתינוקות מתבצעת באמצעות בדיקת סינון בה צופים בהתנהגות התינוק ובתגובתו לצלילים מסוימים, קולות רעשנים וקולות דיבור (בדיקה זו מבוצעת מגיל חודש ועד גיל 6 חודשים).  בדיקת שמיעה עם חיזוק חזותי (VRA) זוהי בדיקה בה בנוסף למקור הקול, ישנו חיזוק חזותי בצד ממנו הגיע הקול. כאשר התינוק מראה תגובה לכיוון מקור הקול, הוא מתוגמל באמצעות חיזוק חזותי כגון צעצוע שזז או אור מהבהב. (הבדיקה מבוצעת לרוב לילדים בגילאי 6 חודשים עד שנתיים)

בדיקת שדה פתוח (Free Field) או חיזוק חזותי (Visual Reinforcement Audiometry):

בדיקת חיזוק חזותי (VRA) היא בדיקה התנהגותית נפוצה לצורך הערכת שמיעה בקרב ילדים צעירים. בדיקה זו היא אינדיקטור טוב להבנת המידה בה הילד מגיב לצליל ולדיבור והאם הוא מפתח מודעות לצליל כצפוי. הבדיקה מבוצעת על ידי קלינאי תקשורת כך שבאמצעות התניה אופרנטית קלאסית מוצג גירוי שמיעתי שבעקבותיו הילד מפנה את מבטו לכיוון הצליל, כתוצאה מכך הילד מקבל חיזוק ויזואלי. הילד בדרך כלל יושב בכיסא מוגבה או בחיקו של הורה כשהוא פונה קדימה. רמקול או שניים נמצאים במרחק של 45 או 90 מעלות מהילד. כאשר מוצג הגירוי השמיעתי, הילד יחפש באופן טבעי את מקור הצליל, וכתוצאה מכך מפנה את ראשו וזמן קצר לאחר מכן מקבל חיזוק של צעצוע או סרטון מונפש ליד הרמקול בו הוצג הגירוי השמיעתי. בדיקה זו היא הבדיקה המיטבית עד גיל 18-24 חודשים. ילדים בוגרים יותר זקוקים למשימות מעניינות יותר בכדי להחזיק את תשומת ליבם.

בדיקת תינוקות

לקבלת מידע נוסף השאירו את פרטיכם: