Skip to main content

מכון אוטונוירולוגיה

ישנן מספר בדיקות אשר ניתן לבצע במכון זה:

רישום פוטנציאלים שמיעתיים מעוררים Auditory Brainstem Response ( Bera ABR)בדיקה זו מתבצעת לצורך הערכת סף שמיעה, קביעת סוג ומידת לקות השמיעה, גילוי פגיעות בעצב השמיעה ובגזע המוח, ניטור במהלך ניתוח.

בדיקה זו אינה מצריכה שיתוף פעולה של הנבדק ואינה מושפעת מגורמים חיצוניים.

בבדיקה זו מושמע לנבדק צליל באמצעות אוזנייה ומתבצע רישום של התגובה המופקת מפעילות חשמלית מתמשכת במוח באמצעות אלקטרודות המוצמדות לראשו של הנבדק. הרישומים הנמדדים הם סדרה של חמישה גלים במוח. לאחר השמעת הגירוי השמיעתי (כעשר אלפיות השנייה אחרי) גלים אלו מופיעים. הבדיקה מאפשרת לבדוק את פעילות העצב החל מתחילתו ועד לגזע המוח.  גל I מקורו בדנדריטים של סיבי העצב השמיעתיים, גל II מגרעין השבלול, III המציג פעילות במתחם הזית העליונה, וגל IV – V הקשור ללמניסקוס הצדדי. 

בדיקת הדים קוכליאריים, בדיקת רפלקס אקוסטי OtoAcoustic Emission (OAE)  -  בדיקה מהירה המאפשרת לבחון את תקינות השבלול באוזן הפנימית. הבדיקה בעלת רגישות רבה ומזהה נזקים מינימליים.

מכון נוירואוטולוגי

לקבלת מידע נוסף השאירו את פרטיכם: