Skip to main content

בדיקות שמיעה לילדים

בדיקת משחק מותנית (CPA) היא בדיקה הנעשית לילדים מגיל שנתיים עד 5. זוהי בדיקת שמיעה התנהגותית המתאפשרת כאשר הילד מסול להתמקד במשימה. בבדיקה זו מבצעים משחק מותנה, כלומר הבודק משתמש בצעצועים כדי להפנות את תשומת לבו של הילד למשימת ההאזנה, והופך אותה למשחק.

במקום להרים יד בתגובה לקול, כפי שמתבקש ממבוגר, ייתכן כי הילד יתבקש להשליך צעצוע לדלי בכל פעם שהוא שומע קול. המשחק שומר על הילד מרוכז במשימת ההאזנה למשך זמן רב יותר. המשחקים הנפוצים כוללים זריקת כדורים בדליים, הנחת טבעות על מקל, הכנסת מטבעות בקופת חיסכון ועוד רבים אחרים. מטרת הבדיקה היא לאתר את הצליל החלש ביותר שהילד יכול לשמוע. בדיקה זו מבוצעת באמצעות אוזניות המונחות על הראש ובודקת מגוון תדרים.

 לאחר שהילד הגיע לגיל חמש, בדרך כלל ניתן לבצע בדיקת שמיעה מבוגרים המתבצעת באמצעות כפתור או הרמת יד. ניתן לראות הרחבה ב"בדיקות שמיעה מבוגרים".

בדיקת ילדים והתניה

לקבלת מידע נוסף השאירו את פרטיכם: